Hemtjänst i Sigtuna

”Vår tjänst är att hjälpa dig med din vardags sysselsättning. I den hjälpen som omsorgstagaren får ingår tvätt, städ och inköp. Vi stödjer dig mer eller mindre till fysisk aktivitet för din egen hälsa”

Amaana Care

I vår verksamhet ska varje omsorgstagare få möjlighet att träffa samma person vid varje insats. Tanken är att individen ska känna sig trygg och att omsorgtagare och personalen ska förstå varandra.

• Service alltså städ, tvätt och inköp.
• Ledsagning
• Personlig assistans
• Avlösning
• Socialt aktivering-motivation
• Stimulans till självhjälp och glädje.

Hemtjänst på dina villkor

Amaana Care är en hemtjänst där målet är att tillfredsställa individens behov och önskemål och därmed öka individens välbefinnande. Alltså hemtjänst på dina villkor.

Personlig omsorgstagare

Med oss kan du prata på ditt modersmål och vår personal respekterarar dina behov och önskemål och förstår dina kulturella, etniska och religiösa aspekter.

Vi finns i Sigtuna

Vi finns i Sigtuna kommun. Vi fokuserar på hälsofrämjade arbete för att våra kunder ska må bra. Det gäller att röra sig, äta bra och ha goda sociala kontakter.

Kundval

Lagen om valfrihetssystemet (Lov) ger dig en fri valmöjlighet där du för själv bestämma vilket hemtjänstföretag du vill ha. Tanken är att du som är kund ska välja hemtjänstföretaget utifrån den kvalité som företaget har eftersom hemtjänstföretagerna konkurrerar inte om pris utan kvalité. Hos oss amaana care vi strävar efter den högsta kvalité genom att fokusera kundernas egenskaper.

Alla människor är lika värda!

Vård och omsorgsarbete utgår från den humanistiska människosyn, där alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet.

Alla har rätt till ett självständigt och innehållsrikt liv. Vi respekterar ditt privata liv och rätten att få bestämma själva.